Heeft u een klacht?

Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Hiervoor heeft Aelbers een klachtenprocedure opgesteld.
U kunt uw klacht per email sturen naar s.hulshorst@aelberspersoneel.nl of schriftelijk naar het volgende adres:

Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV
T.a.v. mevrouw S. Hulshorst
Grutbroek 15
7008 AK Doetinchem

Bij een klacht dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

  • Naam en contactgegevens;
  • Op wie of wat de klacht betrekking heeft;
  • Korte omschrijving van de klacht.

Zonder deze data kunnen wij helaas uw klacht niet in behandeling nemen. Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd.
U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Aelbers die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie. Mogelijke oorzaken van de klacht worden vastgesteld en er wordt nagegaan of een structurele oplossing c.q. preventieve maatregelen gewenst zijn.

Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk over zijn/haar bevindingen. Deze schriftelijke reactie zult u binnen 20 werkdagen na in behandelingname ontvangen.

Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zult u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. De uitstel zal met een maximum van 10 werkdagen kunnen worden verlengd.

U kunt ons ook via ons contactformulier benaderen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.