Links

Bent u op zoek naar meer informatie over de inleen van (buitenlandse) uitzendkrachten of over de wet- en regelgeving hierover? Dan raden wij u aan een kijkje te nemen op de volgende websites: 

Belastingdienstwww.belastingdienst.nl
• Identiteitsdocumentenwww.identiteitsdocumenten.nl
 prado.consulium.europa.eu?NL/homeindex.html
• Inspectie SZWwww.inspectieszw.nl
• Kamer van Koophandelwww.kvk.nl
• NBBUwww.nbbu.nl
• Rijksoverheidwww.rijksoverheid.nl
• Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU)   www.sncu.nl
• Stichting Normering Arbeid (SNA)www.normeringarbeid.nl
• Stichting Normering Flexwonen (SNF)www.normeringflexwonen.nl
  
• Veilig werkenwww.arboportaal.nl
 www.volandis.nl
 www.bouwongeval.nl
 www.digitaal-veiligheidspaspoort.nl
 www.gc-veiligheid.nl
 www.partnersinveiligbouwen.nl
 www.startwerkblijfveilig.nl
 www.zelfinspectie.nl
• Wet bescherming persoonsgegevenswww.autoriteitpersoonsgegevens.nl