=
Wat is er veranderd in de Arbowet?

Wat is er veranderd in de Arbowet?

Op 1 juli jl. is de Arbowet veranderd. Preventie staat nog meer centraal. Belangrijk, want alle werknemers moeten gezond en veilig hun werk kunnen doen. We leggen de belangrijkste wetswijzigingen graag aan u uit.

Nieuw: basiscontract

Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract, met rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen of te vernieuwen. Alle nieuwe contracten moeten nu al voldoen aan de wettelijke vereisten.

Verder moet de werkgever zorgen dat een werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken met vragen over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Daarnaast moet de bedrijfsarts iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen.

Second opinion en preventie

Een werknemer mag nu, op kosten van de werkgever, een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Verder moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen, zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Daarnaast moet iedere bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben. Ook de preventiemedewerker heeft een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Zijn taak: het adviseren van – en samenwerken met – de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming en de positie van de preventiemedewerker vindt nu plaats met instemming van de OR of PVT. Ook goed om te weten: de Inspectie SZW heeft meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Meer informatie over de veranderingen vindt u op www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg.