Andere opzet VCA-examens

Vanaf 1 september a.s. krijgen de VCA-examens een andere opzet, gebaseerd op de nieuwe eind- en toetstermen. Naast de meerkeuze kennisvragen, bestaan de examens B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU straks ook uit toepassingsgerichte vragen. Hieruit moet blijken of cursisten hun kennis kunnen toepassen in hun werk.

Meer aandacht voor de praktijk

Veilig werken en ongelukken voorkomen is nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Voldoende kennis van gezond en veilig werken blijft dus belangrijk om risico’s goed te kunnen inschatten en passende maatregelen te nemen. Daarom wordt er tijdens de VCA-cursus en het examen meer aandacht besteed aan het toepassen van kennis in de werksituatie.

Verschillende vraagvormen

Het examen Basisveiligheid (B-VCA) duurt straks zestig minuten en telt veertig vragen. De examens VOL-VCA en VIL-VCU tellen straks zeventig vragen waarvoor cursisten maximaal 75 minuten de tijd krijgen. De nieuwe examens bestaan uit verschillende vraagvormen; van meerkeuzevragen tot vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Ook nieuw: vragen kunnen gedeeltelijk goed zijn en bijvoorbeeld een half of een kwart punt opleveren. Wat wel hetzelfde blijft, is dat de diploma’s ‘nieuwe stijl’ straks ook weer tien jaar geldig zijn.