=
Hij gaat bijna in: de nieuwe Europese privacywet

Hij gaat bijna in: de nieuwe Europese privacywet

In een van onze vorige nieuwsbrieven schreven we er al over: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe Europese privacywet die geldt vanaf 25 mei a.s. We zetten de belangrijkste veranderingen nog even voor u op een rij.

Nieuwe regels rond privacy

Vanaf 25 mei geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De nieuwe AVG vervangt dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij mogen dan niet meer zomaar de geboorteplaats, de nationaliteit en de burgerlijke staat van onze uitzendkrachten doorgeven aan opdrachtgevers. Dit geldt ook voor het documentnummer, -type en de geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs. Als opdrachtgever heeft u straks zelf de plicht om de identiteit van de uitzendkrachten te controleren door hun identiteitsbewijs te vragen.

Ook geen gezondheidsinformatie

Informatie over de (vroegere) gezondheid van onze uitzendkrachten mogen we straks niet meer delen. Dus als een uitzendkracht onverhoopt ziek wordt, mogen we niet doorgeven wat hij mankeert. Alleen als het strikt noodzakelijk is – en belangrijk voor de veiligheid van de uitzendkracht – mogen we aangeven dat hij lijdt aan bijvoorbeeld epilepsie of suikerziekte. Dit mag overigens alleen als de uitzendkracht ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Blijkt een uitzendkracht een strafblad te hebben, dan mogen wij dit niet openbaar maken. Ook niet als de uitzendkracht hier toestemming voor heeft gegeven. We mogen dit alleen melden als de Autoriteit Persoonsgegevens hier goedkeuring voor heeft gegeven.

Vragen? Stel ze gerust! 

Heeft u vragen over de AVG? Darja Angenent beantwoordt ze graag via d.angenent@aelberspersoneel.nl.

Tip: op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u een korte en simpele uitleg van de nieuwe regels.