Toename onderbetaling en arbeidsuitbuiting

Slecht nieuws: vorig jaar is in ons land het aantal schijnconstructies en misstanden rond werknemers toegenomen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Oneerlijke praktijken

Het gaat goed in Nederland: goede vakkrachten zijn niet aan te slepen. Maar dit heeft ook een keerzijde. Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat vorig jaar een groot aantal werknemers ernstig financieel werd benadeeld of zelfs uitgebuit. Ook kwam het regelmatig voor dat werkgevers buitenlandse werknemers aan de slag lieten gaan zonder vergunning. Bovendien boden diverse malafide uitzendbureaus buitenlandse werknemers huisvesting aan tegen te hoge kosten.

Flink aantal overtredingen

Bij zo’n 70% van de controles trof de Inspectie overtredingen aan. Bijvoorbeeld werkgevers die via schijnconstructies proberen de arbeidskosten te verlagen. Of bedrijven die legale, maar onwenselijke constructies bedenken waar werknemers de dupe van zijn. Zo komt het voor dat arbeidskrachten in het land van herkomst geronseld worden en in Nederland met schulden worden opgezadeld, geïsoleerd en geïntimideerd. Om vervolgens lange werkweken te maken onder slechte arbeidsomstandigheden. Soms krijgen ze zelfs helemaal niet betaald. Een slechte zaak. Ziet u iets gebeuren wat niet door de beugel kan? Meld het dan! Dit kan bij het meldpunt van de Inspectie SZW.

Bron: Inspectie SZW, 7 mei 2019

Aelbers is voor een eerlijke en transparante werkwijze. Meer weten?
Bekijk de folder Zakendoen met een uitzendbureau.