Nieuwsoverzicht

Toon nieuwsberichten uit categorie:

Aelbers Groep lid van Bouwend Nederland

17 mei 2016

Aelbers Groep lid van Bouwend Nederland

Graag informeren wij over het volgende heugelijke feit: per 1 mei 2016 is de Aelbers Groep met al haar werkmaatschappijen, als eerste NBBU uitzendbureau gespecialiseerd in de bouwsector, als lid aangesloten bij Bouwend Nederland.

Lees verder

10 mei 2016

Inspectie SZW gaat controleren op onveilig werken op de bouwplaats

De Inspectie SZW gaat vanaf 9 mei tot en met eind oktober op 500 bouwplaatsen controleren of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bouwplaatsen geldt dat de werkgever bijna altijd verplicht is om deze middelen ter beschikking te stellen en de werknemer moet deze middelen op een juiste wijze gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

Lees verder
Aelbers erkend als erkend leerbedrijf

01 april 2016

Aelbers erkend als erkend leerbedrijf

Een belangrijk deel van mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk. Studenten doen dat bij een erkend leerbedrijf. Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV is vanaf 31 maart 2016 ook erkend als Erkend leerbedrijf bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Lees verder
Twee keurmerken voor huisvesting arbeidsmigranten gaan samen

22 maart 2016

Twee keurmerken voor huisvesting arbeidsmigranten gaan samen

Stichting Normering Flexwonen (SNF) en Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA) hebben een convenant ondertekend dat leidt tot één uniform keurmerk dat toeziet op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Vanuit de markt en lokale overheden was er een wens om de kwaliteit van deze huisvesting op een éénduidige manier te certificeren.

Lees verder
Wildgroei aan certificaten gaat ten koste van duurzaamheid

03 maart 2016

Wildgroei aan certificaten gaat ten koste van duurzaamheid

De bouwsector wil af van de wildgroei aan duurzaamheidscertificaten. De certificaten zijn te veel gericht op bedrijfsvoering en te weinig op de realisatie van duurzaamheid in projecten, aldus de MVO-managers van een aantal grote ondernemingen in een ingezonden brief.

Lees verder

22 februari 2016

SZW: Relatief veel ongelukken bouw

De afvalsector en de bouw zijn nog steeds de economische sectoren met relatief de meeste ernstige arbeidsongevallen. Dat blijkt uit een analyse door de inspectie SZW van tweeduizend ernstige ongevallen in de periode 2011-2014.

Lees verder
Vallen meest genoemd als reden bedrijfsongeval

02 februari 2016

Vallen meest genoemd als reden bedrijfsongeval

Afgelopen dinsdag heeft het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat veel bedrijfsongevallen gebeuren doordat mensen op de werkvloer uitglijden, struikelen of op een andere manier vallen.

Lees verder

28 december 2015

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is in juni 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. De WAS is bedoeld om werknemers beter te beschermen tegen onderbetaling en bonafide werkgevers te vrijwaren van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De wet biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk.

Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8 9