Nieuwsoverzicht

Toon nieuwsberichten uit categorie:

Twee keurmerken voor huisvesting arbeidsmigranten gaan samen

22 maart 2016

Twee keurmerken voor huisvesting arbeidsmigranten gaan samen

Stichting Normering Flexwonen (SNF) en Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA) hebben een convenant ondertekend dat leidt tot één uniform keurmerk dat toeziet op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Vanuit de markt en lokale overheden was er een wens om de kwaliteit van deze huisvesting op een éénduidige manier te certificeren.

Lees verder
Wildgroei aan certificaten gaat ten koste van duurzaamheid

03 maart 2016

Wildgroei aan certificaten gaat ten koste van duurzaamheid

De bouwsector wil af van de wildgroei aan duurzaamheidscertificaten. De certificaten zijn te veel gericht op bedrijfsvoering en te weinig op de realisatie van duurzaamheid in projecten, aldus de MVO-managers van een aantal grote ondernemingen in een ingezonden brief.

Lees verder

22 februari 2016

SZW: Relatief veel ongelukken bouw

De afvalsector en de bouw zijn nog steeds de economische sectoren met relatief de meeste ernstige arbeidsongevallen. Dat blijkt uit een analyse door de inspectie SZW van tweeduizend ernstige ongevallen in de periode 2011-2014.

Lees verder
Vallen meest genoemd als reden bedrijfsongeval

02 februari 2016

Vallen meest genoemd als reden bedrijfsongeval

Afgelopen dinsdag heeft het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat veel bedrijfsongevallen gebeuren doordat mensen op de werkvloer uitglijden, struikelen of op een andere manier vallen.

Lees verder

28 december 2015

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is in juni 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. De WAS is bedoeld om werknemers beter te beschermen tegen onderbetaling en bonafide werkgevers te vrijwaren van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De wet biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk.

Lees verder

28 december 2015

Invoering Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) enkele maanden uitgesteld

Bij het werken met zelfstandigen zonder personeel, is nu nog de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) van toepassing. In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen.

Lees verder
Vrijwaring inleners- en ketenaansprakelijkheid wordt aangepast

11 december 2015

Vrijwaring inleners- en ketenaansprakelijkheid wordt aangepast

Een in- of doorlener is, ter zake van het voor hem verrichte werk waarover hij leiding en toezicht had, wettelijk aansprakelijk voor de loonheffingen en omzetbelasting. Voor de aansprakelijkheid kan een in- of doorlener of (onder)aannemer zich (gedeeltelijk) vrijwaren. Vanaf 1 januari 2016 is het rechtstreeks storten in het WKA-depot van de Belastingdienst niet meer vrijwarend voor de inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Lees verder
Aelbers haalt gelijk bij de rechter in de procedure tegen FNV

09 november 2015

Aelbers haalt gelijk bij de rechter in de procedure tegen FNV

Twee weken geleden diende de zitting van de bodemprocedure FNV- Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV. Donderdag 5 november is het vonnis gewezen. Aelbers is op alle punten door de rechter in het gelijk gesteld en alle vorderingen die door het FNV waren ingebracht zijn door de rechter afgewezen.

Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10