Nieuwsoverzicht

Toon nieuwsberichten uit categorie:

Bouw ID-pas komt later

30 oktober 2015

Bouw ID-pas komt later

In de nieuwe Bouw-cao is onder andere opgenomen dat bouwvakkers over een Bouw ID-pas moeten beschikken. Het gaat echter niet lukken om de Bouw ID-pas per 1 januari 2016 in te voeren. De vertraging is opgetreden doordat het nog niet gelukt is om een ICT-partij te vinden die de tool kan ontwikkelen.

Lees verder
Meer controle op naleving arbeidsvoorwaarden EU-werknemer

30 oktober 2015

Meer controle op naleving arbeidsvoorwaarden EU-werknemer

Vanaf 18 juni 2016 krijgt Nederland meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Door invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben.

Lees verder

07 augustus 2015

Invoering Wet Aanpak Schijnconstructies

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die op 1 juli 2015 in werking treedt, moet constructies die werknemers benadelen tegengaan en oneerlijke concurrentie bestrijden.

Lees verder
Advies: De loonsverhoging per 1 juli 2015 doorvoeren!

05 augustus 2015

Advies: De loonsverhoging per 1 juli 2015 doorvoeren!

Op 8 juli 2015 hebben Bouwend Nederland, de vereniging van waterbouwers, FNV en CNV ingestemd met het onderhandelingsresultaat Bouw-cao 2015-2017. Doordat partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat kan de loonsverhoging per direct worden doorgevoerd.

Lees verder
Principeakkoord over cao Bouwnijverheid

05 augustus 2015

Principeakkoord over cao Bouwnijverheid

Werkgevers en werknemers hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao in de bouwnijverheid. FNV maakte bekend het na 4 maanden van onderhandelen eens te zijn geworden met de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en de AFNL.

Lees verder
Inlener mag geen 'kopietje paspoort' vragen

05 augustus 2015

Inlener mag geen 'kopietje paspoort' vragen

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) constateert dat bedrijven in verschillende sectoren nog steeds in strijd met de wet om een kopie van een identiteitsbewijs vragen. Ook inleners maken zich hier schuldig aan.

Lees verder
Continuering inschrijving Register Normering Flexwonen

05 augustus 2015

Continuering inschrijving Register Normering Flexwonen

Aelbers voldoet nog steeds aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De inschrijving van Aelbers wordt in het Register Normering Flexwonen gecontinueerd.

Lees verder
Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de extraterritoriale kostenregeling

05 augustus 2015

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de extraterritoriale kostenregeling

Minister Asscher (SZW) heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven over de extraterritoriale kostenregeling en over uitstel van beantwoording van Kamervragen over het convenant dat de uitzendsector heeft gesloten met de Belastingdienst.

Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8 9