Nieuwsoverzicht

Toon nieuwsberichten uit categorie:

28 december 2015

Invoering Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) enkele maanden uitgesteld

Bij het werken met zelfstandigen zonder personeel, is nu nog de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) van toepassing. In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen.

Lees verder
Vrijwaring inleners- en ketenaansprakelijkheid wordt aangepast

11 december 2015

Vrijwaring inleners- en ketenaansprakelijkheid wordt aangepast

Een in- of doorlener is, ter zake van het voor hem verrichte werk waarover hij leiding en toezicht had, wettelijk aansprakelijk voor de loonheffingen en omzetbelasting. Voor de aansprakelijkheid kan een in- of doorlener of (onder)aannemer zich (gedeeltelijk) vrijwaren. Vanaf 1 januari 2016 is het rechtstreeks storten in het WKA-depot van de Belastingdienst niet meer vrijwarend voor de inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Lees verder
Aelbers haalt gelijk bij de rechter in de procedure tegen FNV

09 november 2015

Aelbers haalt gelijk bij de rechter in de procedure tegen FNV

Twee weken geleden diende de zitting van de bodemprocedure FNV- Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV. Donderdag 5 november is het vonnis gewezen. Aelbers is op alle punten door de rechter in het gelijk gesteld en alle vorderingen die door het FNV waren ingebracht zijn door de rechter afgewezen.

Lees verder
Aelbers wint zaak FNV

06 november 2015

Aelbers wint zaak FNV

In juli heeft een kort geding plaatsgevonden tussen Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV en FNV. Tijdens het kort geding heeft de rechter uitgesproken dat het standpunt van Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV inzake artikel 55 cao Bouwnijverheid goed verdedigbaar is, maar dat nader onderzoek genoodzaakt was. Het vonnis is inmiddels bepaald: de door de FNV ingebrachte vorderingen zijn afgewezen en Aelbers is op alle punten gelijk gesteld!

Lees verder
VAR vervalt toch niet per 1 januari 2016

30 oktober 2015

VAR vervalt toch niet per 1 januari 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiƫn heeft op 19 oktober 2015 bekend gemaakt dat de VAR toch niet op 1 januari 2016 vervalt. Dit was wel de bedoeling. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zouden dan vanaf dat moment vooraf zekerheid kunnen krijgen over de arbeidsrelatie door hun overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst of door gebruik te maken van modelovereenkomsten die de Belastingdienst publiceert op haar website.

Lees verder
Bouw ID-pas komt later

30 oktober 2015

Bouw ID-pas komt later

In de nieuwe Bouw-cao is onder andere opgenomen dat bouwvakkers over een Bouw ID-pas moeten beschikken. Het gaat echter niet lukken om de Bouw ID-pas per 1 januari 2016 in te voeren. De vertraging is opgetreden doordat het nog niet gelukt is om een ICT-partij te vinden die de tool kan ontwikkelen.

Lees verder
Meer controle op naleving arbeidsvoorwaarden EU-werknemer

30 oktober 2015

Meer controle op naleving arbeidsvoorwaarden EU-werknemer

Vanaf 18 juni 2016 krijgt Nederland meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Door invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben.

Lees verder

07 augustus 2015

Invoering Wet Aanpak Schijnconstructies

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die op 1 juli 2015 in werking treedt, moet constructies die werknemers benadelen tegengaan en oneerlijke concurrentie bestrijden.

Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8 9