A1/A6 Diemen-Almere Havendreef

A1/A6 Diemen-Almere Havendreef is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en vindt plaats over een afstand van zo'n 20 kilometer. Zo krijgt de A1 tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muiderberg 2x5 rijstroken en de A6 vanaf knooppunt Muiderberg tot Almere Havendreef 2x4 rijstroken.

Over het project

  1. Opdrachtgever project: Rijkswaterstaat.
  2. Hoofdaannemer: SAAone EPCM Bouwcombinatie vof (Volker Wessels, Boskalis, Hochtief).
  3. Duur project: 2014-2020.
  4. Functies: Voorlieden, betontimmerlieden, betonafwerkers, bouwhulpen, uitvoerders.

Op het gehele traject A1/A6 komt een wisselbaan van twee rijstroken. Met de extra rijstroken zorgt Rijkswaterstaat dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: bij Muiden wordt de A1 verlegd en komt er o.a. een aquaduct onder de Vecht. Ook wordt knooppunt Muiderberg aangepast.

Rol van Aelbers

Aelbers stelt uitzendkrachten ter beschikking, waarbij de eerste betontimmerlieden op 31 maart 2014 zijn gestart bij het Amsterdam Rijnkanaal. In overleg met de uitvoering vindt de personeelsplanning plaats, waarbij gelet wordt op het bezit van een VCA- certificaat, een Digitaal VeiligheidsPaspoort voor werken aan of nabij het spoor en eventuele andere benodigde specificaties. 

Aelbers denkt mee met de opdrachtgever over veiligheid tijdens de werkzaamheden. Veiligheidsthema's worden onder de aandacht gebracht door het bieden van ondersteuning bij toolboxmeetings. Het programma NINA (No Injuries, No Accidents) wordt gehouden, de VeiligheidsheidsIndex Bouw (door Aelbers in diverse talen vertaald) wordt toegepast op meerdere locaties en Aelbers ondersteunt bij de training Werken met de bouwcirkelzaag.

Opvallende kunstwerken

Binnen het SAAproject zijn er een aantal opvallende kunstwerken die wat extra aandacht verdienen. Hieronder valt onder andere de bouw van de nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug is onderdeel van de nieuwe verbinding van de A9 naar de A1. Ook de bouw van de tweede Hollandse Brug behoort in het rijtje opvallende kunstwerken thuis. 

Vanaf juni 2014 wordt er gewerkt aan de bouw van de tweede Hollandse Brug. Dit bouwwerk maakt de noodzakelijke verbreding van de A6 naar 4 rijstroken in beide richtingen en een wisselbaan mogelijk.

Bekijk de animatie