Combinatie Traverse Dieren

Het verkeer in en rond Dieren liep de afgelopen jaren tijdens de spits regelmatig vast. Traverse Dieren zorgt voor een betere doorstroming en een veilige stationsomgeving. Daar heeft de gehele regio profijt van, want doorgaand verkeer gaat straks onderdoor, zonder oponthoud bij de verkeerslichten, via de open tunnelbak. Het lokale verkeer gaat bovenlangs. Het project wordt door de combinatie, bestaande uit Hegeman B&I, Besix en Mourik, uitgevoerd in opdracht van Provincie Gelderland.