Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten binnen een vijftal bedrijfsstromen organiseert: in vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel en is actief in de Nederland, België en Duitsland.Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseert Heijmans toegevoegde waarde voor haar klanten.

Website: www.heijmans.nl