Disclaimer

Deze website is eigendom van Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV en is bestemd voor het verstrekken van informatie aan huidige en potentiƫle opdrachtgevers. De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Aelbers besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat onvolledigheden en/of onjuistheden voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Aelbers.

Informatie op sites waarnaar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkg naar externe websites. De informatie op deze externe websites is door Aelbers niet gecontroleerd op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Aelbers is niet verantwoordelijk vooor die informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de website waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht voorbehouden

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Aelbers. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schrifelijke toestemming van Aelbers openbaar worden gemaakt of verveelvuldigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm of online) of in een radio en/ of televisie uitzending.

Over deze disclaimer

Aelbers behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegd rechter in Nederland.