Specialisten in flexibel personeel

Sinds 1997 draagt Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV bij aan het oplossen van personeelsvraagstukken. Dit doen we door heel Nederland. Onze inzet is flexibel en uitsluitend voor de periode dat de (extra) inzet daadwerkelijk nodig is. Voor opdrachtgevers betekent dit onder meer dat zij bij ziekte geen leeglooprisico’s lopen. Bovendien voorkomen zij onnodige loonkosten.

Legt u een personeelsaanvraag bij ons neer? Dan nemen we deze eerst met u door. Hierbij gaan we ook in op de veiligheid, onder andere in de vorm van uw RI&E, de betreffende veiligheidsregels, planningen, documenten en toolboxen. Vervolgens zoeken wij de juiste vakkrachten.

Wij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, waarbij we ons onderscheiden door:

  • goed geselecteerde mensen die van aanpakken weten;
  • een professionele organisatie en uitvoering;
  • goede begeleiding en nazorg van onze medewerkers, zoals aanwezigheid bij de introductie op de werklocatie bij inzet van nieuwe uitzendkrachten en het ondersteunen bij toolboxmeetings;
  • optimale communicatie richting onze opdrachtgevers;
  • kennis van de vereiste wet- en regelgeving.
  • onze inzet als sparringpartner.

Bekijk onze promotiefilm!

Lidmaatschap brancheorganisatie NBBU

De NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) is de brancheorganisatie van professionele intermediairs die de belangen behartigt van bijna 1.000 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt. De NBBU beschikt over een eigen CAO voor Uitzendkrachten. Aelbers is al een NBBU-uitzendonderneming vanaf 1 januari 2001.


NBBU Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Keurmerk Stichting Normering Arbeid (NEN4400)

Het keurmerk Stichting Normering Arbeid (SNA) is hét keurmerk voor de uitzendbranche, waarbij getoetst wordt of een uitzendonderneming voldoet aan zijn verplichtingen uit arbeid. Het keurmerk SNA stelt hoge eisen aan uitzendbureaus en beperkt daarmee de risico's voor inleners. Aelbers is al NEN4400-1 gecertificeerd vanaf 1 januari 2007.

SNA Stichting Normering Arbeid

VCU

VCU (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus) is een systeem dat is voortgekomen uit VCA en is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheerssysteem van uitzend-en detacheringsbureaus. Aelbers is al VCU-gecertificeerd vanaf 1 december 2004.

Veiligheids- en gezondheidschecklist Uitzendorganisaties

Keurmerk Stichting Normering Flexwonen

Vanuit de NBBU is een keurmerk voor huisvesting verplicht gesteld indien sprake is van inzet van flexmigranten. Een onafhankelijke instelling controleert hierbij of de huisvestingsnormern op de juiste wijze worden toegepast en bij het voldoen aan alle gestelde eisen mag het keurmerk wordt gevoerd. Aelbers staat ingeschreven in het register van Stichting Normering Flexwonen. 

SNF Stichting Normering Flexwonen

Lidmaatschap Bouwend Nederland

Per 1 mei 2016 is de Aelbers Groep met al haar werkmaatschappijen, als eerste NBBU uitzendbureau gespecialiseerd in de bouwsector, als lid aangesloten bij Bouwend Nederland.
Met haar kennis en kunde kan Aelbers bijdragen aan de doelstelling van Bouwend Nederland om de bouwsector te positioneren als een sector die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

Bouwend Nederland