Privacy statement

Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en gebruikt gegevens over haar bezoekers nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen. Aelbers stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking door verhuur of verkoop ervan of zal deze nimmer op een andere manier openbaar maken. Alle informatie die wordt verkregen door websitebezoek zal met de grootste zorg behandeld worden. Aelbers registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid en seksuele geaardheid.

Contactformulier en email

Wanneer u een contact- of sollicitatieformulier op onze website invult en opstuurt of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/ of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt laten corrigeren of wissen of als u vragen heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een bericht sturen via ons contactformulier.

Interviews en citaten

Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van 'de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd').

Wijzigingen

Aelbers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwegen nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd in april 2015.