Social

Social

Door inpassing van Social Return bij aanbestedingen, worden werkplekken gecreeërd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als u met Social Return te maken krijgt, zijn er verplichtingen waar u als organisatie aan dient te voldoen. Hierbij moet u denken aan de doelgroepen die u mag inzetten en wie de verantwoordelijkheid draagt voor het tijdig aanleveren van geschikte kandidaten. Samen maken wij een succes van Social Return binnen uw organisatie.

Met behulp van de dienstverlening van Aelbers blijft Social Return voor u praktisch uitvoerbaar en ontstaat er geen onnodige (administratieve) lastenverzwaring. Ook bij het uitzoeken van de verplichtingen waaraan voldaan dient te worden kan Aelbers u ondersteunen, zoals het aantonen van de inzet van de kandidaten en wat er gebeurt ten aanzien van scholing.

Voordelen samenwerking Aelbers

Een samenwerking met onze organisatie biedt u de volgende voordelen:

 • Aelbers neemt de medewerkers in dienst, waardoor u geen enkel risico loopt wat betreft de arbeidsvoorwaardelijke kant.
 • Verminderde administratieve en organisatorische belasting binnen uw organisatie. Denk hierbij aan werving en selectie, het opleiden van de kandidaten en de coaching en begeleiding op de werklocatie die u uit handen wordt genomen.
 • Verzuimbegeleiding wordt door Aelbers verzorgd.
 • U wordt ondersteund in contacten met gemeenten, UWV, opleiders en andere belangrijke partijen.
 • Medewerkers die ingezet worden via Aelbers ontvangen door onze organisatie de persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Het indienen van eventuele subsidieaanvragen kan voor u geregeld worden.
 • Arbeidsmarktinstrumenten en -maatregelen worden voor u gemonitord.

Meerder opdrachtgevers hebben al van onze aanpak gebruik gemaakt en daarbij zijn kandidaten ingezet in onder andere de GWW-sector, de bouwnijverheid, de schoonmaak en de groenvoorziening.

Functies

De volgende functies zijn reeds door Aelbers geplaatst: 

 • Administratief ondersteunende functies,
 • Ondersteuning infocentrum,
 • Timmerlieden productie kapconstructies,
 • Betontimmerlieden,
 • Assistent-grondwerkers,
 • Assistent-slopers,
 • Assistent-elektromonteurs,
 • Assistent-constructieschilders,
 • Balkmannen,
 • Bouwplaatsassistenten,
 • Machinisten,
 • Chauffeurs,
 • Poort/toegang bewaking/ bezetting,
 • Assistent groenvoorziening,
 • Kantinemedewerkers,
 • Keetbediening,
 • Leerlingen,
 • Schoonmakers,
 • Verkeersregelaars.

Ook andere functies óf functies op een ander niveau zijn bespreekbaar en ook in te vullen door onze organisatie. Graag informeren wij u uitgebreid over de mogelijkheden van onze dienstverlening, de scholing en opleidingen die geboden kunnen worden en de functie van onze buitendienstmedewerkers als jobcoach.

Samen maken wij een succes van Social Return binnen uw organisatie!