Partner in veilig bouwen

Als leverancier van personeel in de bouwsector stelt Aelbers hoge eisen aan veiligheid, gezondheid en milieu en zijn wij ervan overtuigd dat elke organisatie binnen de keten een bijdrage moet leveren aan de veiligheid op een project. Omdat samenwerken effectiever is, heeft Aelbers deelgenomen aan de projectgroep van Partners in Veilig Bouwen. Daarnaast hebben wij als organisatie de Governance Code Veiligheid in de Bouw ondertekend en werken zo mee aan een permanente verbetering van de veiligheid in de bouw.

VCU

Aelbers is al VCU gecertificeerd vanaf 1 december 2004 en haar medewerkers beschikken over een VCA-diploma. Indien dit niet het geval is, stelt Aelbers hen in de gelegenheid deze te behalen. De directie van Aelbers is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Om dit kracht bij te zetten is er een beleidsverklaring opgesteld. Onder MVO treft u meer informatie aan.

Werken aan of nabij het spoor

Aelbers beschikt over een groot bestand van medewerkers die de veiligheidstraining hebben gevolgd en over een Digitaal VeiligheidsPaspoort (DVP) beschikken. Deze medewerkers zijn direct inzetbaar voor werkzaamheden aan of nabij het spoor. Daarnaast is het voor onze organisatie mogelijk dagpassen aan te vragen voor medewerkers die nog niet over een DVP beschikken, zodat ook zij in betreffende zones kunnen worden ingezet.

Persoonlijke beschermingsmiddelen, documenten en toolboxen

In overleg met onze opdrachtgever, kan Aelbers zorgdragen voor de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook stellen wij onze medewerkers op de hoogte van de veiligheidsregels op de werklocatie.

Veel van onze opdrachtgevers maken gebruik van projectinformatieboekjes en introductieformulieren om de veiligheid op de werklocatie te waarborgen. In veel gevallen zijn deze documenten alleen beschikbaar in de Nederlandse taal. Om deze begrijpbaar te maken voor onze buitenlandse medewerkers, bieden wij de ondersteuning om deze documenten in de moedertaal aan onze medewerkers aan te bieden.

Regelmatig worden op de werklocatie toolboxmeetings gehouden. Het doel hiervan is het krijgen van aandacht voor veiligheid en het onderstrepen van het belang van veilig werken. Het zet de medewerkers aan tot nadenken over het veilig handelen tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Indien medewerkers van Aelbers bij u werkzaam zijn, kunnen onze buitendienstmedewerkers u ondersteunen bij de geplande toolboxen. Dit zal de uitvoerder ontlasten, zodat hij zich op andere werkzaamheden kan richten.

Bedrijfshulpverlening

Onze voorlieden en onze buitendienstmedewerkers beschikken over een BHV diploma. Zij volgen elk jaar een herhalingscursus, waarbij Aelbers samenwerkt met een externe organisatie.

Trainingen en cursussen

Aelbers werkt samen met diverse training- en adviescentra. In samenspraak met onze opdrachtgevers organiseren wij voor onze medewerkers diverse cursussen en trainingen, zoals Werken met de Bouwcirkelzaag. Verder is onze organisatie bekend met NINA (No Injuries No Accidents), zoals geïntroduceerd door Boskalis, en is al op meerdere projecten door ons toegepast. Ook werken met VeiligheidsIndex Bouw is voor onze organisatie (in meerdere talen) mogelijk.