=
Aelbers wint ook hoger beroep van FNV inzake artikel 55 huisvesting arbeidsmigranten in de bouw

Aelbers wint ook hoger beroep van FNV inzake artikel 55 huisvesting arbeidsmigranten in de bouw

Geheel volgens verwachting is het Hof in de hoger beroepsprocedure inzake artikel 55 Bouw CAO tot hetzelfde oordeel gekomen als de kantonrechter Zutphen. Ook het Hof is van mening dat Aelbers volledig handelt in lijn met wet- en regelgeving. Verder is het Hof van oordeel dat de uitleg van FNV van artikel 55 Bouw CAO “leidt tot ongerijmde gevolgen”. Alle ingebrachte standpunten van FNV in hoger beroep zijn door het Hof ongegrond verklaard dan wel als betekenisloos bestempeld.

Duidelijkheid over artikel 55 van de Bouw-cao.

Toepassing van de ET-uitruil voor huisvesting bij buitenlandse arbeidskrachten in de bouwsector is toegestaan. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat artikel 55 van de CAO voor de Bouwnijverheid hieraan niet in de weg staat. Met de uitspraak van het Gerechtshof komt een eind aan de onduidelijkheid voor veel uitzendondernemingen.

De ET-regeling (regeling extraterritoriale kosten) is gebaseerd op de vrijstelling die in de loonbelastingwet staat. Het is bedoeld om aan werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven voor de extra kosten die hij maakt omdat hij tijdelijk buiten het land van herkomst verblijft voor het verrichten van zijn werkzaamheden.

Hoe werkt de ET-regeling?

In de uitzend-cao is het mogelijk gemaakt dat werkgever en werknemer afspraken maken op grond waarvan een deel van het loon wordt ingeruild tegen een vergoeding van ET-kosten. Dit is in feite een cafetariaregeling zoals die ook vaak wordt toegepast voor de fiets van de zaak. Een werknemer ziet af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

Bron: Mazars