=
Nieuwe wet DBA pas in 2021 ingevoerd

Nieuwe wet DBA pas in 2021 ingevoerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) opnieuw uitgesteld. Het streven is nu de wet per 1 januari 2021 in te laten gaan, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief komen de volgende belangrijke punten naar voren:

  • Een arbeidsovereenkomst bij laag tarief is mogelijk strijdig met Europese regelgeving:
  • De invoering van een minimumuurtarief voor zzp’ers van 15-18 euro wordt bestudeerd;
  • Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen;
  • Het begrip gezagscriterium wordt verduidelijkt;
  • Bekeken wordt of fictieve dienstbetrekkingen straks nog nodig zijn als de nieuwe maatregelen zijn ingevoerd.

De minister heeft twee keer bijeenkomsten georganiseerd met veldpartijen. Het is spijtig dat de minister de input die daarbij werd gegeven links heeft laten liggen, gezien de bestendige lijn die ten opzichte van de eerdere brief aan de Kamer wordt gevolgd. Op basis van deze nieuwe brief is het tijdspad voor invoering van de wet als volgt:

  • Verduidelijking gezagscriterium 1 januari 2019
  • Uitwerken opdrachtgeversverklaring en webmodule (obv huidige jurisprudentie) eind 2019
  • Internetconsultatie eerste helft 2019
  • Invoering wet DBA 1 januari 2021

Download hier de hele brief van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

bron: NBBU